Fiul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj mai încasează o pedeapsă pentru traficul cu droguri de risc

Scris de Mihai Bacalu la 21 Mar 2017, ora 08:25

Magistraţii Tribunalului l-au condamnat la începutul săptămânii pe tânărul Alexandru Uioreanu, fiul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, la o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare, pentru trafic de droguri de risc. Împreună cu acesta au fost condamnaţi şi fraţii Ferenc şi Gyongyever Nagy, furnizorii săi.

Pentru că erau fapte mai vechi, cei trei tineri au beneficiat de prevederile vechiului Cod Penal, din compunerea pedepselor rezultând aceeaşi condamnare.

La fel ca şi în dosarul iniţial, finalizat în urmă cu 3 ani, inculpaţii şi-au recunoscut faptele, motiv pentru blândeţea pedepselor.

Problemele ar putea veni pentru tânărul Uioreanu, dacă pentru celălalt dosar trimis în judecată de către procurorii DIICOT, aflat încă pe rolul instanţelor de judecată, va fi găsit vinovat pentru alte fapte mai recente, cu alţi tovarăşi de petreceri la cabana părinţilor, legate de traficul de droguri.

Sentinţa Tribunalului Cluj poate fi contestată de persoanele condamnate.

Solutia pe scurt: În baza art. 386 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor U.H.A., N.F. şi N.G. în sensul reţinerii dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 pentru fiecare infracţiune pentru care au fost trimişi în judecată.

1. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 99 C.pen.vechi, art.13 al.1 lit.c din Legea nr.143/2000, art. 16 din Legea nr. 143/2000, art.5 C.penal nou, art. 396 al.10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul U.H.A., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc la pedeapsa de 8 luni închisoare. În baza art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 C.penal vechi, art. 16 din Legea nr. 143/2000, art. 396 al.10 C.pr.pen., art.5 C.penal nou, condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu la pedeapsa de 2500 lei amendă penală. În temeiul art.33 lit.a C.penal din 1968 constată că infracţiunile de mai sus sunt concurente între ele şi concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.1916 din 04.06.2014 a ÎCCJ, la pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă stabilită prin hotărârea penală menţionată mai sus în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: de 8 luni închisoare şi de 2.500 lei amendă penală. Potrivit art.34 lit.d C.penal din 1968 cu art.5 C.penal, contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta cu cele de mai sus, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 luni închisoare. În baza art. 71 din Codul penal privează pe inculpat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executarea pedepsei, de dreptul prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a din Codul penal. În baza art. 1101 rap. la art. 861 C.pen şi art.5 C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 8 luni închisoare şi stabileşte termen de încercare de 2 ani şi 8 luni – potrivit art. 110 C.pen., care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 863 C. pen. pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: – să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj – organ desemnat cu supravegherea – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea – să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă – să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 863 alin. 2 C. pen. impune inculpatului obligaţia de a se supune măsurilor de tratament în scopul dezintoxicării. Se atrage atenţia inculpatului că săvârşirea unei noi infracţiuni intenţionate în interiorul termenului de încercare sau nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiei impuse în temeiul art. 863 C.pen au drept consecinţă revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de mai sus şi executarea acesteia în detenţie alături de pedeapsa pentru noua infracţiune. În baza art. 71 alin. final C.pen dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 17 al.2 din Legea nr. 143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 2080 lei, dobândită în urma comercializării drogurilor de risc către suspecţii: V.P.P.L.L., (20 ţigări cu cannabis x 30 lei/ţigara plus 2 grame cannabis x 60 lei/gram = total 720 lei), Z.H.C.(16 grame cannabis x 70 lei/gram = 1120 lei) şi T.T.I. (4 grame cannabis x 60 lei/gram = 240 lei).

2. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 16 din Legea nr. 143/2000, art.5 NCP, art. 396 al.10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul N.F. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art.33 lit. a C.penal din 1968 şi art.5 NCP., constată că infracţiunea de mai sus este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală  a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.1916 din 04.06.2014 a ÎCCJ, la pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă stabilită prin hotărârea penală menţionată mai sus în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3.000 lei amendă penală. Potrivit art.34 lit.d C.penal din 1968 cu art.5 C.penal, contopeşte pedeapsa stabilită prin prezenta cu cele de mai sus, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 71 din Codul penal privează pe inculpat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executarea pedepsei, de dreptul prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a din Codul penal. În baza art. 861 C.pen dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani 6 luni închisoare şi stabileşte termen de încercare de 5 ani 6 luni, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 863 C. pen. pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: – să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj – organ desemnat cu supravegherea – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea – să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă – să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 863 alin. 2 C. pen. impune inculpatului obligaţia de a se supune măsurilor de tratament în scopul dezintoxicării. Se atrage atenţia inculpatului că săvârşirea unei noi infracţiuni intenţionate în interiorul termenului de încercare sau nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiei impuse în temeiul art. 863 C.pen au drept consecinţă revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de mai sus şi executarea acesteia în detenţie alături de pedeapsa pentru noua infracţiune. În baza art. 71 alin. final C.pen dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 17 al.2 din Legea nr. 143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpatul N.F. a sumei de 2100 lei dobândită în urma comercializării drogurilor de risc către suspectul Z.H.C., (35 grame cannabis x 60 lei/gram = 2100 lei ).

3. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 16 din Legea nr. 143/2000, art. 396 al.10 C.pr.pen., art.5 NCP, condamnă pe inculpata N.G. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare. În temeiul art.33 lit. a C.penal din 1968 şi art.5 NCP., constată că infracţiunea de mai sus este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpata a fost condamnat prin sentinţa penală a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.1916 din 04.06.2014 a ÎCCJ, la pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă stabilită prin hotărârea penală menţionată mai sus în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: de 2 ani închisoare, de 2 ani şi 4 luni închisoare şi de 3.000 lei amendă penală. Potrivit art.34 lit.d C.penal din 1968 cu art.5 C.penal, contopeşte pedeapsa stabilită prin prezenta cu cele de mai sus, inculpata urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 71 din Codul penal privează pe inculpată, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executarea pedepsei, de dreptul prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a din Codul penal. În baza art. 861 C.pen dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani 4 luni închisoare şi stabileşte termen de încercare de 5 ani 4 luni, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 863 C. pen. pe durata termenului de încercare, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: – să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj – organ desemnat cu supravegherea – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea – să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă – să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 863 alin. 2 C. pen. impune inculpatei obligaţia de a se supune măsurilor de tratament în scopul dezintoxicării. Se atrage atenţia inculpatei că săvârşirea unei noi infracţiuni intenţionate în interiorul termenului de încercare sau nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiei impuse în temeiul art. 863 C.pen au drept consecinţă revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de mai sus şi executarea acesteia în detenţie alături de pedeapsa pentru noua infracţiune. În baza art. 71 alin. final C.pen dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 17 al.2 din Legea nr. 143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpata N.G. a sumei de 120 lei dobândită în urma comercializării drogurilor de risc către suspectul Z.H.K., (2 grame cannabis x 60 lei/gram = total 120 lei).

În baza art.272 C.pr.pen., onorariile avocaţiale din oficiu, pentru inculpaţii N.F.şi N.G., în sumă de 690 lei, respectiv parţial de 345 lei, cuvenite av. Olosutean M.D.M. şi M.L., se suportă de la FMJ. În temeiul art.272 C.pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţi să plătească câte 2.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 20.03.2017.

Mai multe articole

PRIETENII NOŞTRI

Box 300x250 I love Cluj